Gimnazjum dla dorosłych w Wąbrzeźnie – Podstawowe informacje.

Gimnazjum jest szkołą bezpłatną!

Dokumenty wymagane od kandydatów do gimnazjum

Organizacja nauczania:

Zajęcia (tzw. Konsultacje zbiorowe) odbywają się w blokach soboty i niedziele (najczęściej co dwa tygodnie). Nauka podzielona jest na semestry. W trakcie każdego semestru oceniana jest jedynie aktywność Słuchacza na zajęciach. Każdy Słuchacz pisze co najmniej jedną pracę kontrolną w semestrze z danego przedmiotu. Temat pracy zleca nauczyciel, praca pisana jest w domu. Ocena pracy kontrolnej oraz ocena aktywności podczas zajęć decydują o dopuszczeniu Słuchacza do sesji na koniec każdego semestru.

Podczas sesji egzaminacyjnej Słuchacz zdaje ustny egzamin z każdego nauczanego w danym semestrze przedmiotu oraz dodatkowo egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

logo edumaster

Gimnazjum korzysta z usługi Edumaster®
Platformy do szkoleń e-learningowych.

fot. dziewczyna z laptopem

Dodatkowe informacje: