Grupa CNJA – Centrum Egzaminacyjne TELC
Europejskie Certyfikaty Językowe (The European Language Certificates)

1 Maja 2004 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, równocześnie znajomość języka angielskiego stała się bezwzględnie wymagana od szerokiej grupy pracowników Korpusu Służby Cywilnej wszystkich szczebli.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 26.05.2003 r. (Dz.U.99.77.894) precyzuje nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej nakładając na kandydatów obowiązek znajomości co najmniej dwóch języków obcych udokumentowanej jednym z Europejskich Certyfikatów Językowych TELC (The European Language Certificates)

Dzięki czternastoletnim doświadczeniom w nauczaniu języków Obcych Grupa CNJA Kraków Otrzymała z dniem 27.01.2004 r. wpis do Ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w Służbie Cywilnej”. Ponadto w Maju 2004 roku otrzymaliśmy akredytację dającą nam uprawnienia do prowadzenia kursów przygotowawczych oraz przeprowadzania Egzaminów TELC.

logo telc

TELC (Europejskie Certyfikaty Językowe — The European Language Certificates) są systemem egzaminów stworzonych w oparciu o program Rady Europy Common European Framework of Reference.Poziom znajomości języka określony przez Radę Europy dokładnie opisuje umiejętności wykazane przez uczestnika na danym egzaminie TELC zaczynając od Poziomu A1 – początkujący, a kończąc na poziomie C2 – zaawansowany. Wprowadzenie poziomów kompetencji językowej (A1-C2) umożliwia pracodawcom orientację co do rzeczywistego poziomu znajomości języka swoich przyszłych pracowników, zaś uniwersytetom i szkołom swoich przyszłych studentów. Egzaminy podzielone są na części sprawdzające cztery podstawowe umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Egzaminy TELC są odpowiednikiem dotychczas uznawanych w Polsce egzaminów przeprowadzanych przez British Council takich jak: PET, FCE, CAE, CPE.

Egzaminy TELC mają jednak szereg bezprecedensowych zalet wartych szczególnej uwagi

 1. Są łatwiejsze niż inne gdyż nacisk egzaminacyjny położony jest na praktyczną zdolność komunikacji w danym języku (minimum teorii maksimum praktyki).
 2. Egzaminy TELC można zdawać w siedzibie własnego zakładu pracy bez konieczności wyjazdu do miasta w którym jest centrum egzaminacyjne.
 3. Lektor prowadzący zajęcia może być równocześnie osobą przeprowadzającą egzamin oraz oceniającą część ustną
 4. Egzaminy TELC są o połowę tańsze od innych egzaminów.

Grupa CNJA Kraków proponuje:

 1. zorganizowanie kursu językowego dla osób pragnących opanować język angielski w stopniu umożliwiającym sprawne porozumiewanie się bez zbędnego obciążenia gramatyką i teorią (praktyczne użycie języka).
 2. Umożliwienie uczestnikom kursu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu odpowiedniego poziomu.

Podstawowe założenia kursu:

 1. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TELC honorowanego w Unii Europejskiej.
 2. Nauczanie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego
 3. 120-130 godzin dydaktycznych (godziny 45 minutowe).
 4. 10 miesięcy trwania kursu: Spotkania 2 razy w tygodniu po 3×45 minut.
 5. Zajęcia prowadzone w siedzibie zleceniodawcy.
 6. Możliwość prowadzenia zajęć w systemie e-learningowym (ograniczenie liczby spotkań na rzecz indywidualnej pracy przy komputerze).