logo kl efs ue

 

Stawiam na kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: 1085/POKL.09.06.02-06-021/12-00

 

postępowania

1. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników z zakresu języka angielskiego oraz słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich dla osób dorosłych i lektorów.

2. Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy egzaminów TELC.