logo kl efs ue

 

Stawiam na kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: 1085/POKL.09.06.02-06-021/12-00

 

dokumenty do pobrania

materiały promocyjne