logo kl efs ue

 

Stawiam na kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: 1085/POKL.09.06.02-06-021/12-00

 

O firmie CNJA Edukacja

logo CNJA

Właściciele CNJA Edukacja s.j. działają na rynku szkoleniowym od 21 lat prowadząc szkolenia dla JST, szkół i instytucji z obszarów wiejskich i małych miast. W ostatnich 5-ciu latach spółka realizowała szkolenia w całym kraju obejmujące średnie 4000 słuchaczy rocznie. W okresie 2005-2007 zrealizowaliśmy łącznie 5 projektów finansowanych ze środków EFS w ramach II Priorytetu ZPORR: dwa w woj. Zachodniopomorskim, dwa w woj. wielkopolskim oraz jeden w woj. świętokrzyskim.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zrealizowaliśmy dotychczas w oparciu o fundusze POKL 14 projektów (poddz. 8.1.1): dwa w woj. świętokrzyskim, pięć w mazowieckim, po jednym w zachodniopomorskim i wielkopolskim oraz trzy w kujawsko-pomorskim i cztery w pomorskim. Łącznie przeszkolono 4310 osób głównie w zakresie j. obcych, technik IT, a także w ramach kursów zawodowych w tym m.in. obsługa wózków widłowych, udzielanie pierwszej pomocy czy nauka j. migowego. Łączna wartość dofinansowania tych projektów przekroczyła 10.000.000 zł.

Od 2003 r. działamy również w województwie lubelskim, realizując między innymi w podwykonawstwie moduły językowe i komputerowe dwóch projektów Powiatu Łęczyńskiego, dwóch Gminy Parczew i dwóch Gminy Wilkołaz.

CNJA Edukacja dysponuje kadrą pracowników, posiadających zarówno praktyczne doświadczenie w organizacji zajęć szczególnie na terenach poza aglomeracyjnych jak i duże doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie metodyczne.