logo kl efs ue

 

Stawiam na kompetencje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: 1085/POKL.09.06.02-06-021/12-00

 

Od września 2013 roku na terenie województwa lubelskiego, rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego pt. STAWIAM NA KOMPETENCJE, wykonywanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.6 – Upowszechnianie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości j. obcych.

logo CNJA

Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest CNJA Edukacja s.j. z siedzibą w Krakowie, której współwłaściciele działają na rynku szkoleniowym od 1992 r. W ostatnich latach przez spółkę zostało zrealizowanych kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z EFS w ramach ZPORR i PO KL.

Dzięki temu, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy naszych kursów językowych będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w oferowanych szkoleniach i w egzaminach zewnętrznych oraz uzyskać prestiżowe, respektowane w Unii Europejskiej certyfikaty.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba dorosła w wieku od 18 do 64 roku życia
z wykształceniem nie wyższym niż średnie i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:

• mieszkająca na terenie woj. lubelskiego

• pracująca (na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych) na terenie woj. lubelskiego

• ucząca się na terenie woj. lubelskiego

Projekt skierowany jest również do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie woj. lubelskiego.

Projekt „Stawiam na kompetencje” obejmuje okres od 01.09.2013 do 31.12.2014. W tym okresie przeszkolimy grupę 120 Beneficjentów Ostatecznych, których wyposażymy w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

Zgodnie z diagnozą potrzeb szkoleniowych wsparcie w ramach projektu skierowane jest szczególnie do osób:

W ramach projektu oferujemy 120 godzinne kursy językowe zakończone egzaminem zewnętrznym TELC. Szkolenia realizowane będą w 10 dwunastoosobowych grupach.

Terminy rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych:

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach i osiągnięcia wymaganej w Projekcie ilości Beneficjentów Ostatecznych w terminie 1. na wszystkie szkolenia objęte Projektem – rekrutacja w terminie 2. może nie być prowadzona lub może stanowić jedynie rekrutacją uzupełniającą.

Kursy odbywać się będą wszędzie tam, gdzie uda się skompletować grupę min. 12 osób o podobnym stopniu zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania. Tu również zamieszczamy Ankietę rekrutacyjną, którą wszyscy chętni do udziału mogą wypełnić i przesłać pocztą na adres:
20-706 Lublin, ul. Jana Śnieżyńskiego 31

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wstępne zgłoszenia do udziału w projekcie można składać telefonicznie: 607-049-171 lub e-mailem: lublin@cnja.com.pl

ZAPRASZAMY