Kursy specjalistyczne

szkolenia

Szkolenia prowadzone mogą być systemem tradycyjnym, w całości realizowane w systemie on line (na platformie e-learningowej), lub w systemie mieszanym (blended learning) w którym zajęcia warsztatowo-wykładowe uzupełniane są komponentem e-learningowym.

Kursy językowe dla uczniów szkół i pracowników gmin

Każdego roku w organizowanych przez nas kursach uczestniczą tysiące słuchaczy w kilkuset miejscowościach kraju. Standardowo spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, przy czym godziny zajęć dostosowane są do podziałów godzin lekcyjnych. Dzięki temu lektoraty mogą się odbywać zaraz po skończeniu lekcji szkolnych.

Nasi nauczyciele dotrą do każdej szkoły w kraju.

GRUPA CNJA gwarantuje wszystkim słuchaczom:

Co roku, w czerwcu (lub na życzenie – co semestr) nasi Słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia danego poziomu nauczania. Oceny umieszczane na świadectwach zależą od rezultatów pracy w trakcie roku szkolnego oraz od wyniku testu końcowego. W grupach dzieci młodszych (klasy 0-2) nie przeprowadza się testu kończącego naukę. Raz w semestrze rodzice zapraszani są na lekcje otwarte, podczas których mają okazję zapoznać się z przebiegiem zajęć oraz ocenić postępy dzieci.

Jeśli mają Państwo problem z językami obcymi – prosimy o telefon. Nasi przedstawiciele omówią z Państwem szczegóły zlecenia, a nasi metodycy przygotują program.

kursy zawodowe