logo kl efs ue

 

Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

TOEIC Bridge
Informujemy, że nastąpiła zmiana egzaminu dla Beneficjentów uczęszczających na zajęcia językowe. Egzamin TELC zastąpi nowy egzamin TOEIC Bridge, od niedawna najpopularniejszy egzamin języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Egzamin TOEIC jest egzaminem szczególnie popularnym wśród pracodawców. Certyfikat TOEIC koncentruje się na potwierdzeniu kompetencji językowych w kontekście pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku, w sprzedaży, zarządzaniu, administracji, finansach, bankowości oraz badaniach naukowych. Konstrukcja egzaminu TOEIC została oparta na autentycznych sytuacjach, scenkach rodzajowych i dialogach zaczerpniętych ze środowiska pracy i życia codziennego. Pytania testowe są tak sformułowane, że wymagają od kandydata zastosowania wiedzy praktycznej zdobytej w trakcie nauki. Wyniki egzaminu, poza skalą punktową, opisują umiejętności kandydata i pozwalają skutecznie przyporządkować go do konkretnego poziomu zaawansowania: A1–C2.

logo toeic

TOEIC Bridge – certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Test TOEIC Bridge mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 (wg skali CEF). Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywować do dalszego rozwijania umiejętności. Bridge to międzynarodowo uznany certyfikat oraz jeden ze sposobów na przygotowanie do egzaminu TOEIC. Osoby uczące się języka angielskiego na całym świecie decydują się na egzamin TOEIC Bridge ponieważ:

Format egzaminu TOEIC Bridge

Listening Comprehension - 25 minut - 50 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja I - interpretacja fotografii 15 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 20 zadań 20 zadań
Sekcja III - krótkie dialogi 15 zadań
Reading Comprehension - 35 minut - 50 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV - uzupełnianie zdań 30 zadań
Sekcja V - teksty z pytaniami 20 zadań

TOEIC Bridge to test składający się ze 100 pytań, który trwa ok. 1 godzinę. Jest to test wyboru, podczas którego, kandydaci zaznaczają odpowiedzi na specjalnych kartach, które są później analizowane przez komputer, który podaje wynik na skali 20-180 punktów.

Poniżej do ściągnięcia pozycja, ułatwiającą zaliczenie egzaminu:
Podręcznik zdającego, kandydata (w języku angielskim)

Więcej informacji na temat egzaminu TOEIC Bridge znajduje się na stronie internetowej: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-bridge-test/

Przykładowy test do pobrania: