logo kl efs ue

 

NASZE KWALIFIKACJE TO NASZ ATUT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WND-POKL.08.01.01-04-064/08

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Spółka Jawna w partnerstwie z gminą miasto WĄBRZEŹNO, gminą miasta BRODNICY i gminą NOWE rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego NASZE KWALIFIKACJE TO NASZ ATUT na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców gmin Partnerskich poprzez zlokalizowanie bezpłatnych szkoleń na terenie gmin , bezpośrednio w miejscu zamieszkania potencjalnych uczestników szkoleń.

Projekt NASZE KWALIFIKACJE TO NASZ ATUT uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu uczestnicy naszych kursów będą mogli korzystać bezpłatnie z oferty szkoleniowej proponowanej w ramach Projektu.

W ramach projektu oferowane są następujące kursy:

 1. szkolenia komputerowo-językowe
 2. szkolenie Public relations
 3. szkolenie Komunikacja Interpersonalna
 4. szkolenie Zastosowanie multimediów w praktyce zawodowej
 5. szkolenie Dziennikarstwo
 6. Kurs operatora wózków widłowych
 7. szkolenie Projektowanie i przeprowadzanie auditów systemów zarządzania jakością
 8. szkolenie Pozyskiwanie środków i prowadzenie projektów
 9. szkolenie Obsługa klienta w biurze i urzędzie
 10. szkolenie Problematyka uzależnień

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 lat), zamieszkujących w gminach: NOWE, Miasto WĄBRZEŹNO i Miasto BRODNICA. które z własnej inicjatywy pragną podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje poza godzinami i miejscem pracy.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 1. osób powyżej 45 roku życia,
 2. osób o niskim wykształceniu (podstawowym lub średnim)
 3. osób zamieszkujących małe miasta i wsie,
 4. osób o niskich dochodach.

W ramach Projektu "Nasze kwalifikacje to nasz atut" realizowanych jest szereg szkoleń specjalistycznych. W celu zabezpieczenia wysokiego poziomu tych szkoleń ich realizację zlecono Podwykonawcom. Podwykonawców – firmy szkoleniowe wyłoniono zgodnie z zasadami konkurencyjności. Podwykonawcy to firmy szkoleniowe o ustalonej renomie działające od lat na rynku szkoleń. Zatrudniają profesjonalnych trenerów i konsultantów. Realizują szkolenia w oparciu o programy dydaktyczne o sprawdzonej skuteczności. Zapewniają różnorodne formy zajęć: analiza przypadków, prezentacja multimedialna, dyskusja, odgrywanie scenek, gry sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, trening z kamerą.

Wydawnictwo IDEA Sp. z o.o.,ul. Mieszka I 32/2; 31-432 Kraków
Realizuje kursy:

Grupa Doradczo-szkoleniowa FALCO M. Lipkowski, M. Szymański Sp. J.
85-666 Bydgoszcz; ul. Wybickiego 7;
Realizuje kursy:

Centrum Edukacyjne EURO; ul. Rynek 22/24; 86-300 Grudziądz
Realizuje kurs:


Kursy realizowane w gminie NOWE – Wykaz kursów, planowane terminy realizacji

 1. Szkolenia komputerowo-językowe – 5 dziesięcioosobowych grup. Zajęcia realizowane będą w terminach wrzesień 2009-czerwiec 2010. 3 grupy rozpoczynają zajęcia od lektoratu, 2 grupy rozpoczynają kurs od zajęć informatycznych.
 2. Kurs operatora wózków widłowych – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą od października 2009 do maja 2010.
 3. szkolenie Public relations – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą w terminie marzec 2010.
 4. szkolenie Komunikacja Interpersonalna – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą w lutym 2010.
 5. szkolenie Projektowanie i przeprowadzanie auditów systemów zarządzania jakością – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą w marcu 2010.

Kursy realizowane w gminie Miasto WĄBRZEŹNO – Wykaz kursów, planowane terminy realizacji

 1. szkolenia komputerowo-językowe – 5 dziesięcioosobowych grup. Zajęcia realizowane będą w terminach wrzesień 2009-czerwiec 2010. 3 grupy rozpoczynają zajęcia od lektoratu, 2 grupy rozpoczynają kurs od zajęć informatycznych.
 2. szkolenie Dziennikarstwo – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą od listopada 2009 do marca 2010.
 3. szkolenie Public relations – 2 dziesięcioosobowe grupy. Zajęcia realizowane będą w terminach marzec, kwiecień 2010.
 4. szkolenie Zastosowanie multimediów w praktyce zawodowej – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą w lutym i marcu 2010.
 5. szkolenie Komunikacja Interpersonalna – 1 dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia realizowane będą w lutym 2010.

Kursy realizowane w gminie Miasto BRODNICA – Wykaz kursów, planowane terminy realizacji.

 1. Szkolenia komputerowo-językowe – 5 dziesięcioosobowych grup.Zajęcia realizowane będą w terminach - wrzesień 2009-czerwiec 2010.3 grupy rozpoczynają zajęcia od lektoratu, 2 grupy rozpoczynają kurs od zajęć informatycznych.
 2. szkolenie Problematyka uzależnień – 4 dziesięcioosobowe grupy. Zajęcia realizowane będą w terminach listopad 2009 (2 grupy), luty 2010 (2 grupy).
 3. szkolenie Obsługa klienta w biurze i urzędzie – 4 dziesięcioosobowe grupy. Zajęcia realizowane będą w terminach maj, czerwiec 2010.
 4. szkolenie Pozyskiwanie środków i prowadzenie projektów – 2 dziesięcioosobowe grupy. Zajęcia realizowane będą w terminach kwiecień, maj 2010.

Charakterystyka kursów realizowanych w ramach projektu

 1. 120 godzinne szkolenia komputerowo-językowe.
 2. 32 godzinne szkolenie Public relations
 3. 32 godzinne szkolenie Komunikacja Interpersonalna
 4. 32 godzinne szkolenie Zastosowanie multimediów w praktyce zawodowej
 5. 64 godzinne szkolenie Dziennikarstwo-40 godzin moduł dziennikarstwo, 24 godziny moduł językowy
 6. 90 godzinny Kurs operatora wózków widłowych-60 godzin teoria, 30 godzin zajęcia praktyczne
 7. 32 godzinne szkolenie Projektowanie i przeprowadzanie auditów systemów zarządzania jakością
 8. 32 godzinne szkolenie Pozyskiwanie środków i prowadzenie projektów
 9. 32 godzinne szkolenie Obsługa klienta w biurze i urzędzie
 10. 30 godzinne szkolenie Problematyka uzależnień

Projekt „Nasze kwalifikacje to nasz atut” – Zasady Rekrutacji

Punkty rekrutacyjne zorganizowane są w:

Rekrutacja na kursy komputerowo-językowe będzie się odbywać ww. punktach w okresie od 15-28 sierpnia 2009 r. Rekrutacja na pozostałe kursy realizowane w ramach projektu:

Uczestnikiem szkolenia może być osoba dorosła (pow. 18 lat), zamieszkała na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w gminie Nowe, gminie Miast Brodnica, gminie Miasto Wąbrzeźno wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji będą dostępne w punktach rekrutacyjnych, na plakatach i w materiałach promocyjnych opublikowanych: