logo

WYSOKIE KOMPETENCJE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

Umowa nr: UDA-PO KL.08.01.01-14-077/07-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków budżetu Państwa

Centrum Nauczania Języka Angielskiego II Spółka Jawna

Zaprasza do uczestnictwa w latach 2008-2009 w bezpłatnych szkoleniach językowych, informatycznych oraz tematycznych. Uczestnikiem szkoleń może być osoba dorosła w wieku powyżej 45 lat, zameldowana na terenie województwa mazowieckiego posiadająca co najwyżej wykształcenie średnie oraz wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych. Zajęcia będą odbywać się na terenie powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, makowskiego oraz przasnyskiego.

Oferujemy następujące szkolenia:

Zapewniamy:

Zajęcia w terminach:

Informacje i zapisy:


Harmonogramy zajęć: