logo kl efs ue

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowoczesne Kadry dla Regionu Świętokrzyskiego”

Centrum Nauczania Języka Angielskiego II Kraków
Zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego wspomagane e-learningowo

Osoby zameldowane na terenie województwa świętokrzyskiego zamieszkałe w miejscowościach poniżej 25 tysięcy mieszkańców w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim, koneckim, pińczowskim, skarżyskim, starachowickim, staszowskim, włoszczowskim pracujące – wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Oferujemy:

Zajęcia w terminach:

Informacje i zapisy