logo kl efs ue

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompetentni i nowocześni

Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, zamieszkałych na terenie Brodnicy.
Mile widziane osoby powyżej 45 roku życia, o wykształceniu podstawowym lub średnim i niskich dochodach.

logo cnja i brodnicy

zapraszają na 100 godzinne kursy języków obcych wspieranych e-learningiem

OFERUJEMY:

GWARANTUJEMY:


punkty rekrutacyjne: