logo kl efs ue

 

Kompetentni i nowocześni

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: UDA-PO KL/08.01.01-14-214/09-00

logo CNJA

W ramach projektu oferujemy:

Gwarantujemy:


Harmonogramy zajęć grup językowych (pliki xls do pobrania)*

Harmonogramy zajęć grup ECDL (pliki xls do pobrania)*

plan realizacji szkoleń tematycznych

*) po otwarciu pliku proszę wybrać zakładkę z harmonogramem dla odpowiedniej grupy