Oferta dla władz oświatowych gminy oraz dyrekcji szkół publicznych dotycząca prowadzenia nauki języków obcych dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Szanowni Państwo!

biuro

Wkroczyliśmy już kolejny rok nauki w zreformowanej szkole. Praktyka pokazała niestety, że w ślad za hasłami zapisanymi w ustawie przez twórców reformy nie poszły dotychczas żadne rozwiązania systemowe, które zapewniłyby uczniom swobodny dostęp do nauki języków obcych. Co więcej, edukacyjny podział na szkolnictwo wielkomiejskie i „resztę” w tym roku jeszcze bardziej się pogłębił. Pomimo zapisów ustawy dzieci z małych miejscowości i wsi nie uczą się języków obcych ani nie uczestniczą w zajęciach z informatyki. W trosce o zapewnienie swoim uczniom lepszej edukacji dyrektorzy szkół często zatrudniali nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji, a nierzadko i bez odpowiednich predyspozycji. W wielu małych szkołach rozpoczętą z początkiem roku naukę języków przerwano, ponieważ nauczyciele zrezygnowali z pracy. Nierzadko dyrektorzy z utęsknieniem oczekują końca roku, by zwolnić lektora, który się nie sprawdził...

Czyż w tej sytuacji nie warto rozważyć oferty edukacyjnej GRUPY CNJA,
sprawdzonego partnera wielu szkół?

Grupa CNJA

Jesteśmy najstarszą firmą edukacyjną współpracującą ze szkołami publicznymi. W bieżącym roku szkolnym nasi nauczyciele prowadzą w sposób nie budzący zastrzeżeń zajęcia z języków obcych dla ponad 100 tysięcy uczniów na terenie całego kraju. Skala naszego działania czyni nas jednocześnie najbardziej wiarygodnym i najtańszym partnerem władz oświatowych gmin i dyrektorów szkół. Proponując Państwu prowadzenie zajęć z języków obcych, mamy świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności, dlatego współpracujemy wyłącznie z najlepszymi:

Pracę w terenie koordynują i nadzorują nasi przedstawiciele. Są w oni w ciągłym kontakcie z dyrektorami szkół. Ich zadaniem jest dopilnowanie, by zajęcia prowadzone były terminowo i rzetelnie. Jeśli nauczanie języków obcych w Państwa Gminie lub szkole nie przebiega w poprawny sposób, zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Odpowiedzą oni na wszelkie Państwa pytania, zaproponują najlepsze rozwiązania, pomogą wybrać najbardziej dogodny dla Państwa wariant nauczania.

Gwarantujemy

szkolenie

Zapewniamy

Ogólne założenia projektu

Proponujemy Państwu objęcie nauczaniem języków obcych pełnych klas szkolnych w ramach obowiązkowego i nadobowiązkowego nauczania języka w szkołach:

Grupa CNJA gwarantuje kontynuowanie nauki przez wszystkie lata edukacji szkolnej. Będziecie jednak Państwo mogli rozwiązać umowę w przypadku pozyskania własnych nauczycieli etatowych.

Zalety programu

Zatrudnienie nauczycieli Grupy CNJA uwalnia Państwa od takich problemów, jak:

W przedstawiony powyżej sposób możemy już dziś dać dzieciom szansę nauki języka obcego pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli, bez czekania na efekty wprowadzanej obecnie reformy oświaty, które staną się widoczne dopiero wtedy, gdy dla uczących się obecnie będzie już za późno.

Szczegóły programu nauczania

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, programem nauczania ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest Podstawa Programowa. Dokument ten określa wszystkie edukacyjne zadania szkoły, zarówno w zakresie kształcenia, jak i wychowania. Istota reformy programowej polega na tym, że nauczyciele opracowują program nauczania stosowny do warunków szkolnych i potrzeb swoich uczniów. Program taki mogą opracować samodzielnie lub skorzystać z programów dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego. Ściśle współpracując z wydawnictwem Pearson Education Longman, Grupa CNJA korzysta z programu nauczania Koncepcja Edukacyjna Klocki Autonomiczne, autorstwa zespołu Gdańskiej Fundacji Oświatowej pod kierunkiem Katarzyny Hall. Znajduje się on w wykazie programów dopuszczonych do użytku szkolnego pod numerem DKW 4014-1/99 i stanowi jedyną całościową propozycję metod budowania szkolnego zestawu programów na wszystkich etapach edukacyjnych. Elementem tej całościowej koncepcji jest program nauczania języka angielskiego do wszystkich etapów kształcenia Tęczowe klocki do nauki języka angielskiego, który uwzględnia złożone potrzeby nauczycieli i uczniów, wynikające ze zróżnicowanych umiejętności i poziomów znajomości języka angielskiego. Zamierzeniem autorów było:

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI ZYSKAŁY REKOMENDACJĘ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Nowości

Na nadchodzący rok szkolny przygotowaliśmy dla wszystkich nowych klientów szereg zupełnie nowych i wyjątkowo atrakcyjnych ofert. Skontaktuj się z naszym regionalnym przedstawicielem aby wybrał coś dla Ciebie.