„Wiedza, Edukacja, Awans — Program szkoleń dla pracujących w województwie zachodniopomorskim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kontakt harmonogram szkoleń zapisy aktualności

Rozpoczęła się realizacja jednego z pierwszych na terenie województwa Zachodniopomorskiego projektów edukacyjnych realizowanych w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest znane w regionie Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j. w Krakowie, od wielu lat bardzo aktywnie działające w regionie zachodniopomorskim. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu uczestnicy naszych kursów językowych (język angielski lub niemiecki) oraz szkoleń w zakresie efektywnego posługiwania się komputerem będą opłacali jedynie 10% faktycznych kosztów tych kursów. Projekt szkoleniowy jest skierowany do osób zatrudnionych na terenie 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gryfiński, Pyrzycki, Stargardzki. Myśliborski, Choszczeński, Wałecki, Drawski) i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. CNJA II s.j. przeszkoli grupę 1110 osób w okresie 13 miesięcy trwania projektu. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą zarówno produkcyjną jak i usługową, jednostkach samorządowych i administracji państwowej, organizacjach publicznych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem posiadanych kwalifikacji. Dla osób tych największymi barierami w rozwoju umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji są: bardzo ograniczony dostęp do jakichkolwiek szkoleń, brak wiedzy na temat możliwości skorzystania ze szkoleń finansowanych z funduszy europejskich, duża odległość od centrów szkoleniowych wymagająca poświęcenia dużej ilości czasu na dojazdy, oraz wysokie koszty szkoleń. Szkolenia organizowane w ramach projektu odbywać się będą wszędzie tam, gdzie zgłoszą się uczestnicy, a więc w niewielkich miejscowościach i na wsiach(w klasach wiejskich szkół, remizach, salach udostępnionych przez samorządy lokalne i zakłady pracy). Odpłatność za szkolenia wyniesie tylko 10% ich dotychczasowej realnej ceny rynkowej.

Przyjęte ceny szkoleń:

Rekrutacja uczestników kursów będzie prowadzona przez przedstawicieli terenowych doskonale znających specyfikę lokalnego rynku. Zorganizowana zostanie szeroka akcja promocyjna w mediach lokalnych, przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, oraz na stronie internetowej projektodawcy www.cnja.com.pl. Przewidujemy dotarcie osobiste naszych przedstawicieli do wielu instytucji na terenie wybranych powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Dla działań informacyjno-promocyjnych o projekcie przygotowujemy 2000 plakatów, 30000 ulotek informacyjnych (ulotki dostępne w Urzędach Skarbowych, Oddziałach ZUS, w bankach, oddziałach poczty, wiejskich sklepach itp.). Wszystkich zainteresowanych udziałem w proponowanych kursach zapraszamy do Biura Projektu:

Moryń, ul Szeroka 12
tel. 091 414 64 54
Oczekujemy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.