„Wiedza, Edukacja, Awans — Program szkoleń dla pracujących w Wielkopolsce”

Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

opis projektu

Opisywany Projekt jest projektem szkoleniowym skierowanym do osób zatrudnionych na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Cele projektu wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb grupy beneficjentów ostatecznych. Projektodawca przeszkoli grupę 832 osób w zakresie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki) oraz technologii IT. Wielkość grupy szkoleniowej określono na poziomie do 16 osób w przypadku szkoleń językowych oraz 13 osób w przypadku szkoleń komputerowych.

Szkolenia językowe

Przewiduje się dwa sześćdziesięciogodzinne semestry dla 32 grup szkoleniowych (1. semestr) oraz 24 grup drugim semestrze. Przewiduje się również, że najlepszych 8 grup szkoleniowych, które rozpoczną naukę w 1. semestrze będzie mogło ją kontynuować w 2. semestrze. W ramach szkoleń z zakresu języków obcych przeszkolonych zostanie 672 osoby.

harmonogram zajęć w II semestrze

Szkolenia IT

Przewiduje się dwa typy szkoleń komputerowych:

Łącznie w szkoleniach komputerowych weźmie udział 16 grup szkoleniowych (po osiem w każdym semestrze).

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Wolni Słuchacze wnoszą jedynie opłatę za podręczniki do nauki języków obcych.

cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie szans dostępu do edukacji osób zamieszkujących tereny wiejski i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). Taką misję postawił sobie Projektodawca (Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j.) i taką misję konsekwentnie realizuje. Mamy nadzieję, że szkolenia odbywające się u Państwa, w najbliższej odległości od Państwa domów, spowodują że znajdziecie Państwo czas na chwilę nauki. Chcielibyśmy, aby dzięki organizowanym przez nas szkoleniom, poprawiła się Państwa pozycja w Waszych zakładach pracy, lecz przede wszystkim mamy nadzieję zachęcić Państwa do dalszej nauki, również po zakończeniu Projektu. Ustawiczne kształcenie się, nie tylko po to aby podnosić swoje szanse zawodowe, lecz również dla przyjemności i z chęci poznania jest bowiem domeną społeczeństw rozwiniętych i przywilejem ludzi wolnych.

kontakt

Biuro lokalne

Centrum Nauczania Języka Angielskiego II Spółka Jawna
ul. Błońska 32
61-407 Poznań
tel./fax 061 665 97 79
e-mail: poznan@cnja.com.pl

Kontakt do Przedstawicieli Terenowych

Biuro główne

Centrum Nauczania Języka Angielskiego II Spółka Jawna
ul. Rakowicka 1
31-511 Kraków
tel. 012 431 07 05
fax wew. 23
e-mail: biuro@cnja.com.pl
http://www.cnja.com.pl

zapisy

W chwili obecnej rozpoczyna się rekrutacja do wszystkich grup przewidzianych harmonogramem szkoleń. Prosimy wszystkich chętnych o kontakt z biurem projektu. Jeśli tylko w Państwa miejscowości zainteresowanych szkoleniami będzie:

z pewnością utworzymy i poprowadzimy u Państwa grupę lub grupy kursowe.

aktualności