"Kompetentny pracownik szansą na rozwój regionu"

Informacje o projekcie

Projekt "Kompetentny pracownik szansą na rozwój regionu" (nr projektu: Z/2.26/II/2.1/8/06) realizowany jest przez Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa.

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowościach nie większych niż 20 tys. mieszkańców, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje, dostosowując je do wymagań i wyzwań współczesnego rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzimy następujące szkolenia:

  1. językowe — z zakresu języków angielskiego oraz niemieckiego. Kurs językowy obejmuje 120 godzin zajęć w grupach około 15 osób i zakończony jest egzaminem wewnętrznym. Dla wszystkich zainteresowanych przewidziano możliwość odpłatnego przystąpienia po zakończeniu szkolenia do egzaminu TELC na odpowiednim poziomie. Certyfikat TELC (The European Language Certificates) jest powszechnie uznawanym w krajach Wspólnoty Europejskiej potwierdzeniem umiejętności językowych, opartym o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Przed przystąpieniem do udziału w szkoleniach nasi lektorzy przeprowadzą egzamin rozpoziomowujący, którego celem będzie stworzenie grup o tym samym stopniu zaawansowania. Wszyscy początkujący uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grup rozpoczynających naukę od początku.
  2. komputerowe — obejmujące 30-godzinne moduły nauczania w grupach około 13 osobowych. Tematyka szkoleń komputerowych obejmuje m.in. takie zagadnienia jak obsługa Internetu i poczty internetowej, pakiet biurowy Office czy prezentacje PowerPoint. Szkolenie komputerowe zakończone będzie zaliczeniem jednego modułu egzaminu ECDL (European Computer Driving License) uznanego w Unii Europejskiej certyfikatu potwierdzającego umiejętności komputerowe. Wszystkim uczestnikom szkolenia, którzy zaliczą egzamin zostanie wydana karta egzaminacyjna ECDL uprawniająca do zaliczenia pozostałych modułów egzaminu.

Zapisy

Zapisy prowadzone będą do chwili skompletowania wszystkich przewidzianych projektem grup szkoleniowych, co może nastąpić przed datami określonymi powyżej.

Informacji o zapisach prosimy szukać na plakatach i ulotkach rozprowadzanych na terenie objętym projektem, na niniejszej stronie internetowej oraz bezpośrednio u Przedstawicieli Terenowych odpowiedzialnych za realizację naboru:

W terenie zostaną również uruchomione punkty kontaktowe, w których można będzie zasięgnąć dalszych informacji oraz pobrać ankiety rekrutacyjne. Ankiety rekrutacyjne oraz wzory dokumentów wymaganych do uczestnictwa w projekcie dostępne poniżej.

Pliki do pobrania

Wszyscy uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej oraz złożenia na ręce Przedstawicieli Terenowych następujących dokumentów przed podpisaniem umowy szkoleniowej:

ogłoszenie o kursach IT

Centrum Nauczania Języka Angielskiego II, spółka jawna zaprasza wszystkich chętnych na szkolenia z zakresu technik komputerowych:

  1. „Pakiet Office”
  2. „Obsługa Internetu i poczty internetowej”

Zakończone zaliczeniem jednego modułu egzaminu ECDL (European Komputer Driving License) powszechnie uznawanego w Europie certyfikatu potwierdzającego umiejętność posługiwania się komputerem.

Zajęcia (łącznie 30 godzin dla każdej grupy) odbywać się będą dwa razy tygodniowo, popołudniami, w godzinach dostosowanych do możliwości i potrzeb Słuchaczy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z naszymi Przedstawicielami terenowymi:

Zajęcia mogą odbywać się wszędzie tam, gdzie zbierze się Grupa chętnych.