„Kompetentny pracownik szansą na rozwój regionu”

Program dla pracujących w 7 powiatach woj. Zachodniopomorskiego

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego na terenie województwa Zachodniopomorskiego realizowanego w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Projektodawcą i realizatorem zwycięskiego Projektu jest znane w regionie Centrum Nauczania Języka Angielskiego II s.j. w Krakowie, od wielu lat bardzo aktywnie działające w regionie zachodniopomorskim. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wsparciu uczestnicy naszych kursów językowych (język angielski lub niemiecki) oraz szkoleń w zakresie efektywnego posługiwania się komputerem będą opłacali około 10% faktycznych kosztów tych kursów. Projekt szkoleniowy jest skierowany do osób pracujących, zamieszkałych na terenie 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (gryfiński, pyrzycki, stargardzki, myśliborski, choszczeński, goleniowski i łobezki) na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. CNJA II s.j. przeszkoli grupę 600 osób w okresie 12 miesięcy trwania projektu. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym (podstawowym w starym systemie), zatrudnione w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą zarówno produkcyjną jak i usługową, jednostkach samorządowych i administracji państwowej, organizacjach publicznych - które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem posiadanych kwalifikacji.

Według naszej oceny, największymi barierami w rozwoju umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji dla tych osób są: wysokie koszty szkoleń, brak dostępu do informacji na temat możliwości skorzystania ze szkoleń finansowanych z funduszy europejskich, duża odległość od centrów szkoleniowych, co wiąże się z czasochłonnymi dojazdami i związanymi z tym dodatkowymi kosztami. Szkolenia organizowane w ramach projektu eliminują wszystkie te bariery. Szeroko zakrojona akcja informacyjna na terenie objętym projektem, umożliwi dotarcie do możliwie najszerszej grupy osób. Zajęcia odbywać się będą wszędzie tam, gdzie zgłosi się wymagana do utworzenia grupy liczba uczestników, a więc również w niewielkich miejscowościach i na wsiach (w klasach wiejskich szkół, remizach, salach udostępnionych przez samorządy lokalne i zakłady pracy). Odpłatność za szkolenia wyniesie około 10% ich dotychczasowej realnej ceny rynkowej.

Przyjęte ceny szkoleń:

Rekrutacja uczestników kursów będzie prowadzona przez przedstawiciela terenowego doskonale znającego specyfikę lokalnego rynku. Zorganizowana zostanie szeroka akcja promocyjna w mediach lokalnych, przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, oraz na stronie internetowej projektodawcy www.cnja.com.pl. Przewidujemy dotarcie osobiste naszego przedstawiciela do różnych instytucji na terenie wybranych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dla działań informacyjno-promocyjnych o projekcie przygotowujemy 1000 plakatów, 7000 ulotek informacyjnych (ulotki dostępne w Urzędach Skarbowych, Oddziałach ZUS, w bankach, oddziałach poczty, wiejskich sklepach itp.). Wszystkich zainteresowanych udziałem w proponowanych kursach prosimy o kontakt z Przedstawicielem Terenowym panem Krzysztofem Koellerem tel. 661-941-913, e-mail: efs@cnja.com.pl.

Harmonogram zajęć na II semestr — plik do pobrania