logo kl efs ue

 

Cyfrowy słuchacz w województwie podkarpackim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu WND-POKL.09.06.01-18-001/12

 

CNJA Edukacja sp.j. zaprasza Licea Ogólnokształcące dla dorosłych z woj. podkarpackiego do udziału w projekcie „Cyfrowy słuchacz w województwie podkarpackim” Celem projektu jest upowszechnienie nauki z wykorzystaniem e-learningu w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w województwie podkarpackim, poprzez wdrożenie w tych szkołach platformy e-learningowej „Edumaster” dostarczonej przez CNJA Edukacja sp.j. W ramach realizowanego projektu na platformie znajdą się treści dydaktyczne i ćwiczenia z zakresu języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego obejmujące zakres tematyczny obowiązujący w 3 letnim Liceum Ogólnokształcącym.

logo CNJA

Szkoły, które przystąpią do projektu:

Udział w projekcie zapewni szkołom:

CNJA Edukacja sp.j. przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi i korzystania z platformy, szkolenie potwierdzone zostanie certyfikatem.

Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – tel. 881-581-558