TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: obsługi komputera i nowoczesnych środków technicznych, wykorzystania programów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, interpretacji zapisów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, bilansów, dokonywania ewidencji operacji gospodarczych, kompleksowej znajomości rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, prowadzenia korespondencji z kontrahentami i instytucjami Absolwent przygotowany jest do pracy w: podmiotach gospodarczych o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, urzędach.

Lista przedmiotów:

 1. Podstawy ekonomii
 2. Technika biurowa
 3. Statystyka
 4. Zasady rachunkowości
 5. Marketing
 6. Elementy prawa
 7. Przedsiębiorcy
 8. Rachunkowość
 9. Finanse
 10. Język angielski
 11. Kultura zawodu
 12. Pracownia ekonomiczno-informatyczna
powrót