TECHNIK INFORMATYK

Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę w zakresie: programowania, posługiwania się systemami operacyjnymi, umiejętnością pracy w sieci, korzystania z Internetu, tworzenia stron www. umiejętnością stosowania oprogramowania graficznego oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi, poznanie oprogramowania typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i bazy danych, administrowania lokalną siecią w podstawowym zakresie.

Absolwent przygotowany jest do pracy jako: administrator sieci informatycznych, operator sprzętu komputerowego, programista, informatyk w ośrodkach informatycznych, spółkach, bankach. Może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Może być również zatrudniany na stanowiskach głównego informatyka, doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach nie związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno-biurowych.

lista przedmiotów

  1. Język angielski zawodowy
  2. Matematyka z elementami statystyki
  3. Urządzenia techniki komputerowej
  4. Systemy operacyjne i sieci komputerowe
  5. Oprogramowanie biurowe
  6. Multimedia i grafika komputerowa
  7. Programowanie strukturalne
  8. Programowanie obiektowe
  9. Zarys wiedzy o gospodarce
  10. Specjalizacja
powrót