TECHNIK EKONOMISTA

Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia biura, stosowania marketingowej strategii działania, sporządzania typowej dokumentacji oraz sprawozdań dotyczących produkcji, obrotu i usług, sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, obsługi komputerów i nowoczesnych urządzeń biurowych, prowadzenia negocjacji handlowych.

Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, rachunkowych, spółkach prawa handlowego.

lista przedmiotów

 1. Podstawy ekonomii
 2. Technika biurowa
 3. Statystyka
 4. Zasady rachunkowości
 5. Marketing
 6. Elementy prawa
 7. Ekonomika przedsiębiorstw
 8. Rachunkowość przedsiębiorstw
 9. Technologia i towaroznawstwo
 10. Kultura zawodu
 11. Język obcy zawodowy
 12. Pracownia ekonomiczno informatyczna
powrót