TECHNIK AGROBIZNESU

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

Absolwent samodzielnie może prowadzić własną działalność gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować pracę w instytucjach związanych z rolnictwem.

lista przedmiotów

 1. Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 2. Podstawy przetwórstwa spożywczego
 3. Podstawy ekonomii
 4. Elementy rachunkowości
 5. Wybrane zagadnienia prawne
 6. Technika biurowa i komputerowa
 7. Przepisy ruchu drogowego
 8. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 9. Ekonomika agrobiznesu
 10. Język obcy w agrobiznesie
 11. Marketing w agrobiznesie
 12. Zarządzanie firmą
powrót