TECHNIK ADMINISTRACJI

Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: obsługi nowoczesnych urządzeń techniki, obsługi komputerów i przetwarzania danych, interpretowania i stosowania przepisów prawa i procedur administracyjnych, przygotowywania umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, prowadzenia korespondencji, posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej.

Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji samorządowej i specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach marszałkowskich, urzędach państwowych, miejskich, samorządach zawodowych, gospodarczych, preferencje w jednostkach organizacyjnych ZUS i uzyskania aplikacji bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów w okresie zatrudnienia w administracji

lista przedmiotów

 1. Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo administracyjne
 4. Postępowanie administracyjne
 5. Prawo finansów publicznych
 6. Prawo gospodarcze
 7. Prawo pracy i ubezpieczeń spolecznych
 8. Gospodarka i gospodarowanie
 9. Zarys statystyki
 10. Rachunkowość i analiza ekonomiczna
 11. Socjologia i psychologia społeczna
 12. Technika biurowa
 13. Organizacja pracy biurowej
 14. Język angielski
powrót