Witamy w zakładce strony internetowej szkół dla dorosłych w Płońsku.

W naszej szkole prowadzimy nabory na następujące kierunki:

Oferujemy:

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

ADRES SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wieczorków 30

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły JULITA KIL – tel. 509966539,
oraz sekretariat – 23 662 20 28

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku Julita Kil – magister matematyki i fizyki

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, przekazująca solidne podstawy wiedzy. W szkole panuje życzliwa atmosfera zrozumienia dla wyjątkowej sytuacji słuchaczy.

Materiały do pobrania

Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzaminów semestralnych przewidzianych na dany semestr. Do egzaminów dopuszcza się na podstawie złożonych w ustalonym terminie prac kontrolnych z których trzeba uzyskać pozytywną ocenę. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest także wywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec szkoły (uregulowanie wpłat czesnego). Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesišca w sekretariacie szkoły lub w czasie trwania zajęć.