CNJA Edukacja

ogłasza zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących szkół dla dorosłych:

  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczych szkół zawodowych lub gimnazjum – nauka trwa 3 lata (6 semestrów)
  2. Gimnazjum dla Dorosłych (bezpłatne)
    dla absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej (warunek przyjęcia 15-16 lat)
  3. Szkoła Policealna dla Dorosłych
    dla absolwentów szkół średnich (nie wymagana matura) – Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

zawody oferowane w szkołach policealnych:

Oferujemy:

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariatach szkół:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 29 97 63